Product informatie

Werkingsprincipe

De Calcotronic werkt op basis van een zeer krachtig elektromagnetisch veld (570 Gauss). Dit verhindert dat kalk in het water zich nog kan vormen, zelfs op hoge temperaturen (stoom). De reeds bestaande kalksteen zal mettertijd ook verdwijnen en met het waterdebiet meegevoerd worden.

– Blijft de kalk in het water aanwezig?

Ja, de kalk blijft aanwezig. Ter verduidelijking even een woordje scheikunde:

Allereerst de CA++ ionen en CO3 – ionen die in het water aanwezig zijn, zullen de neiging hebben elkaar aan te trekken om zo het stabiele molecuul CaC03 (Calciumcarbonaat) te vormen. Met andere woorden: kalksteen.

Ter hoogte van een geplaatste Calcotronic zal het water in spiraalvorm langs de sterke elektromagneet doorstromen. Dit gebeurt op een zodanige manier dat de richting van het magnetisch veld loodrecht op de richting van het water staat.

Op dat moment bereikt de kracht van het magnetisme zijn maximum. In het water komen nu positieve en negatieve ionen vrij. De kalkmoleculen worden geïoniseerd. Het molecuul CaCO3 ondergaat een verandering in zijn kristallijne structuur tijdens het passeren van het magnetische veld.

Het resultaat is dat de structuur tussen de Ca++ ionen en CO3- ionen is gewijzigd. Het molecuul CaCO3 kristalliseert zich niet meer in de vorm van harde kalk maar in de vorm van aragoniet (structuurloos, amorf poeder), dat makkelijk met het waterdebiet mee stroomt en via de afvoer in de riolering verdwijnt.

Conclusie: Aan de samenstelling en kwaliteit van het water verandert niets. Enkel de moleculaire structuur van de kalk is gewijzigd!

Download hier het product informatieblad.

Impressie van de Calcotronic 1.3:

IMG_2489 IMG_2476